Chơi xòe ống

Ta chơi xòe ống
Chơi múa vác ống
Theo nhịp bài ca
Nhún sao nhịp nhàng
Vòng tròn co lại
Vòng trong dãn ra
Chuyền ống cho bạn
Chuyền ống cho nhanh
Trò chơi thật vui!
Trò chơi thật hay!

(Theo Trần Thị Ngân, Nguyễn Thị Thu -
 Đồng dao và trò chơi trẻ em)