Quy định về chế độ với người lưu trú chờ xuất cảnh

Theo đó, Nghị định quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người phải chấp hành án phạt trục xuất, người nước ngoài đã chấp hành xong án phạt tù đang trong thời gian lưu trú tại cơ sở lưu trú để chờ làm thủ tục xuất cảnh (gọi chung là người lưu trú). Nghị định áp dụng đối với người lưu trú; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức quản lý, bảo đảm chế độ đối với người lưu trú. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó.

Nghị định cũng quy định việc tổ chức quản lý người lưu trú; chế độ ăn, ở, mặc; sinh hoạt thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thông tin liên lạc, quản lý tài sản; chế độ thăm; khám, chữa bệnh của người lưu trú; chế độ đối với trẻ em là con của người lưu trú ở cùng cha, mẹ tại cơ sở lưu trú; giải quyết trường hợp người lưu trú bỏ trốn; giải quyết trường hợp người lưu trú hoặc con của người lưu trú ở cùng cha, mẹ tại cơ sở lưu trú bị chết; giải quyết các thủ tục đối ngoại liên quan đến người lưu trú.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2012./

(TTXVN)