Cái bống là cái bống bangẢnh minh họa, nguồn: Internet 


Cái bống là cái bống bang
Khéo sảy khéo sàng cho mẹ nấu cơm
Mẹ bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.

***

Cái bống là cái bống bang
Mẹ bống yêu bống bống càng làm thơ.

***
Cái bống là cái bống bang
Thổi cơm nấu nước cả làng cùng ăn.  

(Theo Tục ngữ Ca dao Dân ca Hà Nội
 NXB Hà Nội, 2010)

(*): Tiêu đề do QH đặt