Gánh gánh gồng gồngẢnh minh họa, nguồn: Internet 

Gánh gánh gồng gồng
Gánh sông gánh núi
Gánh củi gánh cành
Ta chạy cho nhanh
Về xây nhà bếp
Nấu nồi cơm nếp
Chia ra năm phần
Một phần cho mẹ
Một phần cho cha
Một phần cho bà
Một phần cho chị
Một phần cho anh….

(Theo Tục ngữ Ca dao Dân ca Hà Nội
 NXB Hà Nội, 2010)

(*): Tiêu đề do QH đặt