Ông giẳng ông giăng

Ông giẳng ông giăng
Xuống chơi với cháu
Có bầu có bạn
Có ván cơm xôi
Có nồi cơm nếp
Có nệp bánh trưng
Có lưng hũ rượu
Có khiếu đánh đu
Thằng cu vỗ chài
Bắt trai bỏ giỏ
Cái đỏ ẵm em
Đi xem đánh cá
Có rá vo gạo
Có gáo múc nước
Có lược chải đầu
Có trâu cày ruộng
Có muống thả ao
Ông sao trên trời…


(Theo Tục ngữ Ca dao Dân ca Hà Nội - NXB Hà Nội)

(*): Tiêu đề do QH đặt