Bắc thành lên hỏi cung mây

Bắc thành lên hỏi cung mây
Hỏi sao cuội phải ấp cây cả đời
Cuội nghe thấy nói, Cuội cười
Bởi hay nói dối, phải ngồi ấp cây.

***
Cóc chết bỏ nhái bồ côi
Chẫu ngồi chẫu khóc: chàng ơi hỡi chàng!
Ễnh ương đánh lệnh đã vang
Tiền đâu mà trả nợ làng ngóe ơi?

(Theo Tục ngữ Ca dao Dân ca Hà Nội - NXB Hà Nội)

(*): Tiêu đề do QH đặt