Mèo bắt chuột


C
hít chít meo meo
Con mẻo con mèo!
Đuổi theo con chuột
Con chuột chạy nhanh
Luồn khe luồn hốc
Con mèo nhanh lắm
Giơ vuốt nhe nanh
Đuổi theo con chuột
Ô kìa! Con chuột
Chẳng chạy được đâu
Ô kìa! Con mèo
Bắt ngay con chuột.


 (Theo Trần Thị Ngân, Nguyễn Thị Thu -
 Đồng dao và trò chơi trẻ em)