Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Xin hỏi:

  1. Như vậy chị tôi có bị mất quốc tịch Việt Nam không? (Chị tôi hiện còn giấy CMND ở Việt Nam)
  2. Nếu mất quốc tịch Việt Nam thì chị tôi phải làm gì để được nhập lại quốc tịch Việt Nam? Thủ tục thế nào? Tôi có thể làm thay cho chị tôi được không?

Trả lời:

Mất quốc tịch Việt Nam:

Căn cứ Điều 23 của Luật Quốc tịch năm 1998, nếu có những sự kiện sau đây thì chị của bạn đã mất quốc tịch Việt Nam:

-         Đã xin và được thôi quốc tịch Việt Nam.

-         Bị tước quốc tịch Việt Nam.

-         Giả mạo giấy tờ khi xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Trong trường hợp đến thời điểm ngày 01/07/2009, chị của bạn không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện nêu trên thì có thể vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Quốc tịch năm 2008 thay thế Luật Quốc tịch năm 1998, nếu muốn giữ quốc tịch Việt Nam thì trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 01/07/2009 phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam (bạn có thể vào địa chỉ sau để xem thêm thông tin: http://quehuongonline.vn/VietNam/Home/Nguoi-Viet-o-nuoc-ngoai/Tin-cong-dong/2009/06/36009F47/ ; hoặc bạn có thể xem thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam trên trang thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc Luật Quốc tịch năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành).

Trở lại quốc tịch Việt Nam:

Căn cứ Điều 23, 24 và 25 của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam như sau:

Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

a) Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;

b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

c) Bản khai lý lịch;

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

đ) Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam;

e) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam.

Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu cư trú ở trong nước thì nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại. Trong khoảng thời hạn 04 tháng người xin trở lại quốc tịch Việt Nam sẽ nhận được quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vấn đề này.

Ủy quyền thực hiện thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam

Nếu chị bạn không thể trực tiếp tiến hành các thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể ủy quyền bằng văn bản và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cho bạn thay mặt để thực hiện thủ tục này.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội