Giới thiệu về Đồng Dao

Nói chung, đồng dao trong các trò chơi trẻ em ở các vùng miền đều khá giống nhau ở nội dung, chỉ khác một vài tiếng địa phương .

Ngày nay, cùng với các trò chơi dân gian, đồng dao không còn phổ biến như xưa. Dưới đây là một vài ví dụ cụ thể:


Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng , khóc ngồi
Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng .

……………………..

Con mèo trèo lên cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đàng xa
Mua mắm, mua muối giỗ cha con mèo.

 (Sưu tầm)