Sổ tay hỏi - đáp pháp luật: Hộ chiếu, Thị thực (17)

*Trả lời:

Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (2014) và khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (2019) quy định về các loại thị thực cấp cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Trường hợp ông/bà muốn vào Việt Nam để du lịch hoặc thăm gia đình, ông/bà có thể làm thủ tục đề nghị cấp các loại thị thực sau:

- Loại thị thực DL - Cấp cho người vào du lịch.

- Loại thị thực TT - Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam

- Loại thị thực VR - Cấp cho người vào thăm người thân hoặc với mục đích khác.

- Loại thị thực EV - Thị thực điện tử, cấp cho công dân các nước được cấp thị thực điện tử.

Ngoài ra, ông/bà có thể đề nghị cấp giấy miễn thị thực dành cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam.

Về thủ tục cụ thể, ông/bà có thể liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam tại nơi cư trú để được hướng dẫn.

Vụ Pháp chế Thanh tra
Ủy ban Nhà nước về NVNONN