Hát khúc đồng xanh

 

Nhắn gì lời chim manh manh?

Ta về tìm lại đồng xanh thiếu thời

Năm mười đã vãn cuộc chơi

Đâu bầy trẻ nhỏ ời ời gọi nhau

*

Quê hương cắt rốn chôn nhau

Lũy tre bóng hạ bờ ao mưa về

Đồng trưa che cái nón mê

Trâu nằm hóng mát ven đê giấc nồng

*

Nhắn gì se sắt hơi đông

Sương giăng trắng ngõ bếp hồng reo vui

Củ khoai biếng nhác nằm vùi

Mẹ cời que bếp ngọt bùi tro than

*

Những mùa ve đổ râm ran

Thơm hương nấm mối tập tàng canh rau

Qua sông con sáo buồn sao

Rụng bông điên điển dàu dàu niềm quê

*

Chạnh lòng điệu lý tái tê

Đàn bầu nhỏ giọt hiên quê trăng vàng

Đêm thu khúc dế tình tang

Ngẩn ngơ lòng khế mơ màng bưởi chanh

*

Ta về hát khúc đồng xanh

Thương con diều giấy quẩn quanh bay vòng

Bời bời lau trắng triền sông

Hóa thành tóc mẹ dòng dòng bạc phau…

 

Tịnh Bình (theo tapchisonghuong.com.vn)