Một ngày không phán xét

1. Nếu bạn luôn được mọi người tin là tri kỷ tâm giao, hôm nay hãy nghỉ ngơi và khuyên họ tự cảm nhận việc cần làm qua trí tuệ và tiếng nói trái tim.

2. Nếu bạn luôn muốn mọi thứ hoàn hảo, hãy sống trọn vẹn một ngày tự nhiên không áp đặt.

3. Hãy ý thức với từng lời nói hàng ngày, đừng tìm cách góp ý chỉnh sửa người khác trừ khi điều này thực sự giúp ích cho họ.

4. Hãy chấp nhận quan điểm và cách sống của người khác. Để làm điều này, bạn không phải mất gì mà chỉ cần tỉnh thức đặt mình vào hoàn cảnh người khác.

5. Hãy sống một ngày không so sánh, thành thật với bản thân và các giá trị của chính mình.

Một ngày không phán xét là một ngày hạnh phúc hơn.

S.T