Nghề kiếm nhiều tiền

*Bị cáo cố thanh minh:

-Thưa ông thẩm phán, tôi hoàn toàn vô tội.

-Phải, chẳng ai lại không nói như thế cả.

-Đấy, ông thấy chưa, nếu mọi người đều nói như thế thì đúng quá còn gì!!!

*Một luật sư thất bại trong việc chứng minh thân chủ vô tội trong vụ trộm tranh. Ông ta cảm thấy ăn năn nên an ủi bị cáo.

-Ít nữa, sau khi mãn hạn, tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu anh yêu cầu.

-Bị cáo nhìn luật sư đầy vẻ nghi ngờ: Ông ư? ông cũng thấy cái nghề của tôi kiếm hơn nghề luật sư nhiều sao?

*Quan tòa hỏi:

-Anh có phản đối lời buộc tội vì say rượu lái xe cán chết một người không?

-Phạm nhân thở phào: Chúa ơi, phúc đức cho tôi quá, thế mà hôm đó tôi cứ tưởng mình cán chết những hai người cơ đấy.

(sưu tầm)