Tiểu sử Phó Chủ nhiệm Ngô Hướng Nam

Tiểu sử ông Ngô Hướng Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN

 

Thông tin cá nhân:

Ông Ngô Hướng Nam sinh ngày 13/01/1965 tại Cộng hòa Mali (Châu Phi), quê quán tại tỉnh Quảng Nam. Với hơn 30 năm công tác trong ngành Ngoại giao, ông đã trải qua các vị trí công tác khác nhau ở trong và ngoài nước.

Ông đã lập gia đình và có 2 con.

Học vấn:

Cử nhân, Đại học Ngoại giao, Việt Nam, năm 1987

Sử dụng tốt tiếng Anh và có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật

Sự nghiệp ngoại giao:

3/1990 – 7/1999:

Chuyên viên, Vụ Thông tin Báo chí

7/1999 – 2/2002:

Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

8/2003 – 12/2005:

Thư ký Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ

12/2005 – 6/2008:

Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ

6/2008 – 8/2011:

Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan

8/2011 – 7/2013:

Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ

7/2013 – 7/2017:

Vụ trưởng, Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thống Ngoại giao

7/2017 – 11/2020:

 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Australia kiêm nhiệm Cộng hòa Vanuatu, Cộng hòa Quần đảo Marshall, Liên bang Micronesia, Quần đảo Solomon

11/2020 – 2/2021: 

Vụ trưởng, Nhóm Adhoc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021

Từ ngày 8/2/2021:

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN