Biểu tượng Thủ đô nơi cực Nam Tổ quốc

 Cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau.

Minh Hoàng/ Hà Nội Mới