Giải đáp về việc sử dụng hộ chiếu khi xuất nhập cảnh VN

* Trả lời: 

Pháp luật Việt Nam chỉ quy định và ràng buộc đối với các công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thực hiện các hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Do đó, đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời đối với các thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh vào Việt Nam. Vấn đề liên quan đến thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh tại nước ngoài, bạn có thể liên hệ với cơ quan xuất nhập cảnh tại nước ngoài để được giải đáp rõ ràng hơn.  

Chúng tôi hiểu rằng, bạn có 02 hộ chiếu: hộ chiếu Việt Nam và hộ chiếu nước ngoài đều còn giá trị sử dụng. Do đó, bạn có thể tùy nghi lựa chọn một trong hai hộ chiếu để thực hiện việc nhập cảnh vào Việt Nam và xuất cảnh ra khỏi Việt Nam như sau:

1. Sử dụng hộ chiếu Việt Nam để xuất cảnh và nhập cảnh vào Việt Nam:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 65/2012/NĐ-CP và Nghị định 94/2015/NĐ-CP (Nghị định số 136) thì hộ chiếu Việt Nam là loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và không cần thị thực. Như vậy, nếu bạn nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu Việt Nam thì khi xuất cảnh cũng bằng hộ chiếu Việt Nam và không cần thực hiện thủ tục xin cấp thị thực.

2. Sử dụng hộ chiếu nước ngoài để được xuất cảnh và nhập cảnh vào Việt Nam

Trong trường hợp bạn không sử dụng hộ chiếu Việt Nam mà sử dụng hộ chiếu nước ngoài để nhập cảnh vào Việt Nam. Về nguyên tắc, bạn được coi là người nước ngoài, bạn chỉ được sử dụng 01 hộ chiếu để nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam (Khoản 4 Điều 4 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014). Trong trường hợp này bạn sẽ phải thực hiện thủ tục miễn thị thực hoặc xin cấp thị thực để có thể nhập cảnh vào Việt Nam theo đúng quy định pháp luật. Bạn sẽ phải tuân thủ đúng thời hạn cư trú tại Việt Nam được ghi nhận trên Giấy miễn thị thực hoặc Thị thực được cấp. Và khi bạn xuất cảnh cũng phải sử dụng hộ chiếu nước ngoài để xuất cảnh và không được dùng hộ chiếu của Việt Nam để xuất cảnh.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội