Tôi muốn đăng ký lại quốc tịch Việt Nam, điều kiện như thế nào?

* Trả lời:

Theo quy định tại Điều 26 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 sửa đổi bổ sung 2014 về căn cứ để mất quốc tịch Việt Nam là: 

  1. Được thôi quốc tịch Việt Nam; 
  2. Bị tước quốc tịch Việt Nam; 
  3. Bị mất quốc tịch theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Như chúng tôi được biết, Việt Nam không có bất kỳ hiệp định song phương hoặc đa phương nào có liên quan đến việc công dân Việt Nam nhập quốc tịch tại Mỹ thì sẽ bị mất quốc tịch Việt Nam. Hơn nữa, như thông tin bạn đã cung cấp, bạn không bị tước quốc tịch Việt Nam. Nếu bạn chưa từng thực hiện thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam thì bạn vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Đồng thời, do bạn vẫn còn Chứng minh nhân dân của Việt Nam – đây là một trong những giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (theo Khoản 2 Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014), nên bạn chưa bị mất quốc tịch Việt Nam.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội