Công tác thanh niên không hình thức, làm việc nào được việc đó

 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII. Ảnh: TTXVN

 
Đại hội đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đến dự chương trình có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; các Bí thư Trung ương Đảng: Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. Đến dự đại hội còn có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, cùng 1.000 đại biểu là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực trong và ngoài nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương và chúc mừng những thành tích mà tuổi trẻ Việt Nam, công tác Hội và phong trào thanh niên Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Với tư cách là người bạn đồng hành thân thiết, nơi tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tổ chức và tầng lớp thanh niên, thời gian qua, Hội LHTN Việt Nam đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động, kết hợp hài hòa nhiệm vụ chính trị của tổ chức và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Qua các hoạt động “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thanh niên làm theo lời Bác, sống đẹp vì cộng đồng”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Tỏa sáng nghị lực Việt”, “Xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam”… đã tiếp tục lan tỏa tình yêu đất nước, kết nối, thôi thúc hội viên, thanh niên xác định trách nhiệm, ra sức học tập, lao động, cống hiến, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua các phong trào, những hoạt động thiết thực đã tạo dấu ấn trong xã hội, niềm tin của thanh niên và xã hội dành cho Hội được củng cố; uy tín, vị thế và sức hút của Hội được nâng cao; mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng. Với phương thức tập hợp đa dạng, tổ chức Hội các cấp đã tăng cường tập hợp thanh niên trên địa bàn dân cư, kết nối các nhóm thanh niên tình nguyện, vận động thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ, bác sĩ trẻ, tài năng trẻ tham gia các hoạt động do Hội tổ chức, qua đó kết nạp hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 9,9 triệu người.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư chỉ ra những tồn tại, hạn chế của thanh niên, công tác Hội và phong trào thanh niên hiện nay như: Một bộ phận thanh niên có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tình trạng tội phạm, tệ nạn xã hội gia tăng; vi phạm an toàn giao thông, bạo lực học đường; hoạt động của Hội còn thiếu chiều sâu, chưa bền vững… đang là sự lo lắng của mỗi gia đình và toàn xã hội, đòi hỏi tổ chức Hội nhanh chóng, quyết tâm khắc phục.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, trong nhiệm kỳ tới các phong trào, chương trình hành động của Hội LHTN Việt Nam cần tập trung phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ; xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới và tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên.

Các cấp Hội cần quyết liệt trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào hành động cách mạng của thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, kiên trì mục tiêu “Đoàn mạnh, Hội rộng”, ở đâu có thanh niên ở đó có tổ chức hoặc hoạt động của Hội.

Các hoạt động của Hội cần thiết thực, giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa phẩm chất và năng lực; cống hiến và hưởng thụ; lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, để thanh niên tin tưởng, muốn đến, tự nguyện đến, sẵn sàng và chủ động tham gia các hoạt động của Hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, việc tổ chức hành động cần chọn điểm, nhân rộng, tập trung vào những nội dung trọng tâm với những việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn; phù hợp với tâm lý, nhu cầu của thanh niên; khơi dậy, phát huy khát vọng, tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ, niềm tin của xã hội vào thanh niên, để mỗi gia đình yên tâm, phấn khởi khi con em được tham gia các hoạt động của Hội sẽ trưởng thành, sống tốt và trách nhiệm hơn.

"Từ thực tế của mỗi địa phương, đơn vị, các cấp Hội cần lựa chọn những việc làm thiết thực, phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, cùng với cả hệ thống chính trị giải quyết những vấn đề mà thực tế đặt ra, làm rõ, có hiệu quả đích thực, không hình thức, làm việc nào được việc đó, dù là nhỏ”, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu.

Nhấn mạnh dân tộc ta có truyền thống hiếu học, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp Hội cần tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, giúp đỡ, định hướng cho thanh niên có nhận thức, thái độ học tập đúng đắn, học thật, thi thật, học để làm người, để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

“Học để lý giải được những vấn đề thực tế đang diễn ra, để mỗi thanh niên có tri thức xác định cho mình con đường đúng đắn phía trước, tạo dựng khát vọng cống hiến, trưởng thành”, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nói, đồng thời lưu ý, không chỉ học kiến thức chuyên môn, tay nghề mà cần phải quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Đảng, của đất nước, của Đoàn, của Hội và các giá trị văn hóa truyền thống cao đẹp của dân tộc ta. Nhận thức đúng giá trị đích thực của học tập và qua trải nghiệm của cuộc sống, mỗi thanh niên sẽ có đủ kiến thức, kỹ năng để lập thân, lập nghiệp, để tự tin hơn trong cuộc sống; hiểu rõ hơn giá trị độc lập, tự do của đất nước hôm nay, về lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Trước bối cảnh mới của thế giới, dự báo sẽ có những chuyển biến sâu sắc và toàn diện trong mọi mặt của đời sống xã hội, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Đó vừa là thời cơ, song cũng là thách thức rất lớn đối với giới thanh niên ta. Với truyền thống ham học tập, sáng tạo, dám dấn thân trước khó khăn, gian khổ, không ai khác, thanh niên phải là người đi đầu trong việc nghiên cứu, tiếp nhận, ứng dụng thành tựu khoa học-công nghệ trong lao động, sản xuất, chiến đấu và học tập.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý, thanh niên cần nhận thức rõ, bên cạnh mặt tích cực, công nghệ thông tin đã và đang tác động mạnh đến thanh niên. internet, mạng xã hội có cả thông tin tốt và thông tin xấu. Các cấp bộ hội cần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh cho thanh niên, giúp họ có đủ năng lực nhận diện, phân biệt thông tin hữu ích, thông tin xấu, trên cơ sở đó, tổ chức, định hướng cho thanh niên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống. Đồng thời, các cấp Hội cần triệt để khai thác mặt tích cực của internet, mạng xã hội để đổi mới cách thức tập hợp thanh niên; tăng cường thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, đấu tranh với những hành vi chưa đẹp trong thanh niên, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Lưu ý việc học tập và thực hành đạo đức “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Đặc điểm tâm lý lứa tuổi của thanh niên là nhanh tiếp nhận cái mới, thích cái mới, tuy nhiên, thanh niên ta phải biết kế thừa có chọn lọc cái hay, cái đẹp trong văn hóa Việt Nam và nhân loại. Bên cạnh đó, thanh niên là lứa tuổi tràn đầy sinh lực, cùng với học tập, rèn luyện để lập thân, lập nghiệp, thanh niên cần tiếp nối truyền thống cha ông ta, xây dựng tình bạn, tình yêu trong sáng, thủy chung. Các cấp bộ Hội cần tổ chức các hoạt động phù hợp với tâm lý, nhu cầu của thanh niên, giúp thanh niên nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc rèn luyện sức khoẻ, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng dân số.

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư lưu ý một số vấn đề mà các cấp Hội cần tập trung trong thời gian tới như: Chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Hội có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên; phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu của cán bộ Hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và mỗi gia đình cần thực sự quan tâm chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên bằng các hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Cán bộ, đảng viên, những người đi trước phải là tấm gương cho lớp trẻ noi theo; nghiêm khắc với tuổi trẻ để họ hiểu rõ đúng, sai, nhưng khi đánh giá, nhận xét thanh niên, dù thành công hay thất bại, lỗi lầm đều phải thực sự khách quan, bao dung, độ lượng, giúp tuổi trẻ tiếp tục phấn đấu vươn lên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Sau Đại hội, mỗi đại biểu sẽ mang khí thế quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam, đẩy mạnh công tác Hội và phong trào thanh niên, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi thanh niên Việt Nam, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, của Đoàn và của Hội, không ngừng phấn đấu vươn lên, vun đắp khát vọng, ước mơ, cùng toàn Đảng, toàn dân ta phấn đấu “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

theo TTXVN