Chỉ lấy 1 đồng

Cả tháng sau ai ai cũng thử Vova giống như cô hàng xóm và kháo nhau rằng:

- Thằng Vova ngu lắm, cho nó chọn 10 đồng và 1 đồng nó chỉ lấy 1 đồng!

Tin đến tai mẹ Vova, bà liền nọc Vova ra đánh 1 trận rồi than:

- Trời ơi, sao tôi khổ thế này? Lại có 1 thằng con chê tiền chứ! 10 đồng thì nó không lấy, lại đi lấy 1 đồng bao giờ...

Vova liền bịt miệng mẹ và nói thầm:

- Khẽ thôi mẹ ơi! Con mà lấy 10 đồng thì con chỉ được 10 đồng thôi, còn bây giờ con có hơn 30 đồng rồi nhé!

(sưu tầm)