Vui cười: Đừng hy vọng vào điều đó

Anh ta phân trần:

- Thưa ông, tôi có thể giải thích?

- Im lặng, tôi sẽ nhốt anh vào nhà giam cho đến khi thủ trưởng quay lại. 

- Nhưng, thưa ông, tôi chỉ muốn nói…

- Tôi đã nói là yên lặng, anh sẽ phải vào trại giam.

Vài giờ sau, viên cảnh sát nhìn phạm nhân và nói:

- Rất may mắn cho anh, thủ trưởng đang ở tiệc cưới con gái của mình, nên ông ấy sẽ rất vui khi quay lại.

- Đừng hy vọng vào điều đó, tôi là chú rể đây! - Người lái xe lớn tiếng.

(Sưu tầm)