Phó Thủ tướng: Xây dựng lớp thanh niên Việt Nam có bản lĩnh, khát vọng

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tối 15/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2019) và trao giải thưởng “15 tháng 10” năm 2019.

Dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong; các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn và hơn 400 hội viên, thanh niên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định: Suốt 63 năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã và ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc, sự tiến bộ của thanh niên.

Thông qua các phong trào thi đua, các chương trình, các cuộc vận động, Hội đã nhanh chóng mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đồng hành cùng thanh niên trong sự trưởng thành, phát triển của mỗi bạn trẻ, định hướng những giá trị cao đẹp, lối sống tích cực, để thanh niên ngày càng xứng đáng với vai trò rường cột nước nhà.

Với hơn 10 triệu hội viên đang sinh hoạt tại nhiều loại hình chi hội trong và ngoài nước, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động.

Công tác Hội và phong trào thanh niên qua các năm có nhiều chuyển biến tích cực, gắn bó mật thiết với đời sống thanh niên, tạo môi trường tích cực, lành mạnh để thanh niên Việt Nam rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp thanh niên, được xã hội đánh giá cao.

Dịp này, 15 cán bộ Hội có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc, đóng góp vào công tác Hội và phong trào thanh niên đã được trao tặng Giải thưởng “15 tháng 10”.

Các cá nhân đoạt giải thưởng còn được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Giấy chứng nhận Giải thưởng; biểu trưng Giải thưởng và phần thưởng bằng tiền mặt.

Đánh giá cao các phong trào, hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong những năm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, hoạt động của Hội đã sự phát triển vượt bậc, có nhiều đổi mới trong phương thức tập hợp thanh niên, qua đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy các lực lượng trẻ trong phạm vi toàn quốc.

Hoạt động của Hội các cấp đã đồng hành với hội viên, thanh niên, tạo nên diện mạo mới của phong trào thanh niên thời kỳ hội nhập quốc tế.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước, có bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là những công dân tốt; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp, hiểu biết về lịch sử, văn hóa, truyền thống đất nước; có đạo đức, lối sống văn minh; có sức khỏe, kỹ năng, năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm; tự tin hội nhập quốc tế.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cần trở thành tổ chức thực sự vững mạnh, có năng lực tập hợp, đoàn kết rộng rãi các đối tượng thanh niên, thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên Việt Nam trong nước và nước ngoài tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh việc đảm bảo sự vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, Hội cần thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để luôn là đồng hành với thanh niên Việt Nam trên mọi chặng đường phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu quả, giúp thế hệ thanh niên nỗ lực học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, cống hiến, xây dựng, bảo vệ và hội nhập quốc tế của đất nước.

Khẳng định Đảng và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu, kỳ vọng vào thanh niên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ tin tưởng thanh niên ngày nay sẽ tiếp nối truyền thống cha anh, phấn đấu rèn luyện trở thành thế hệ thanh niên yêu nước nồng nàn, giác ngộ lý tưởng cách mạng sâu sắc, kiên định với con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn./. 

Hiền Hạnh/ TTXVN/Vietnam+