Vui cười: Mọi việc vẫn tiến triển như cũ

Một hôm, Pop hỏi bạn:

- Tôi không được khỏe lắm, nhờ anh giới thiệu giúp một bác sĩ giỏi.

Bạn anh trả lời:

- Bác sĩ Honey rất giỏi, ông thường lấy 2 đôla với người đi khám lần đầu, còn lần sau thì chỉ phải trả 1,5 đôla.

Nghe vậy, Pop nghĩ ra một kế. Anh đến gặp ông Honey và nói:

- Thưa bác sĩ, tôi đến khám lại.

Ông Honey chăm chú nhìn mặt Pop, khám xét một lúc rồi gật đầu nói:

- Mọi việc vẫn tiến triển như cũ. Anh hãy tiếp tục uống loại thuốc mà tôi kê lần trước.

(st)