Nhập khẩu đồ chơi trẻ em về kinh doanh, làm thế nào?

* Trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi hiểu rằng bạn đang muốn thực hiện việc nhập khẩu đồ chơi trẻ em (cụ thể là xe ô tô điện) từ Trung Quốc về Việt Nam. Theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật quản lý ngoại thương (Nghị định 69/2018/NĐ-CP), đồ chơi trẻ em thuộc danh mục hàng hoá nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện thuộc quản lý của Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch. Cụ thể, tại mục VI, phụ lục III Nghị định 69/2018/NĐ-CP thì Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ quản lý về điều kiện kỹ thuật đối với đồ chơi trẻ em nhập khẩu. 

Về điều kiện nhập khẩu:

Để được nhập khẩu vào Việt Nam, đồ chơi trẻ em nói chung phải đáp ứng được các điều kiện sau (Điều 9 Thông tư 28/2014/BVHTTDL quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 31/12/2014, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL):

  • Phải đảm bảo mới 100%; chưa qua sử dụng 
  • Đảm bảo chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em theo quy định tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em – QCVN 3:2009/BKHCN.
  • Có nội dung, hình thức, kiểu dáng, tính năng sử dụng không có hại đến giáo dục, phát triển nhân cách, không gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em, không vi phạm các quy định về hàng hoá cấm nhập khẩu.

Về thủ tục nhập khẩu:

Khi đáp ứng được các điều kiện trên, Đồ chơi trẻ em sẽ được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Thủ tục nhập khẩu và khai hải quan sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ngày 25/03/2015, được sửa đổi bổ sung bởi thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 (“Thông tư 38/2015/TT-BTC”). Thủ tục nhập khẩu là một thủ tục tương đối phức tạp và đòi hỏi thông tin cụ thể, do đó, với thông tin sơ bộ mà bạn cung cấp, chúng tôi tư vấn ngắn gọn và cơ bản về khai hải quan khi nhập khẩu hàng hoá này như sau:

Hồ sơ hải quan nhập khẩu (Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC):

  • Tờ khai hải quan;
  • Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp;
  • Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 01 bản chụp
  • Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành: 01 bản chính;
  • Tờ khai trị giá;
  • Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
  • Và chứng từ có liên quan. 

Thủ tục hải quan (Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC):

Việc nộp tờ khai hải quan phải được thực hiện trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu. 

Cơ quan thực hiện (Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC):

Được đăng ký tờ khai tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội