Vui cười: Phương pháp thẩm mỹ nào rẻ nhất?

“Trời ạ, sao mà đắt thế?”.

“Vậy thì chúng tôi cũng có thể giới thiệu với bà một phương pháp chỉ tốn 3 đô thôi”.

“Phương pháp gì?”.

“Đeo mạng che mặt!”.

(st)