Khóa 75 Ủy ban Kinh tế-Xã hội Châu Á-Thái Bình Dương Liên hợp quốc họp cấp Bộ trưởng

Tham dự Khóa họp này có hơn 550 đại biểu từ 46/53 quốc gia thành viên, trong đó có 01 Tổng thống, 01 Thủ tướng, 01 Phó Thủ tướng, 16 Bộ trưởng và Thứ trưởng cùng với Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, các đại diện các thành viên liên kết và các tổ chức phi chính phủ. Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan, Nguyễn Hải Bằng dẫn đầu đã tham dự Khoá họp.

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốcMaria Fernanda Espinoza  và Tổng Thư ký Liên hợp quốcAntonio Guterres gửi thông điệp đánh giá khu vực Châu Á-Thái Bình Dương thời gian qua đã đạt nhiều tiến bộ trong thực hiện Chương trình nghị sự 2030, nhất là trên các lĩnh vực giáo dục, năng lượng, giảm nghèo... song vấn đề bất bình đẳng, biến đổi khí hậu, nước sạch, việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế vẫn đang là những thách thức lớn. Do vậy, mong muốn khu vực đầu tư hơn nữa vào vấn đề xã hội, cải cách thể chế nhằm thúc đẩy tính bao trùm với sự tham gia và hợp tác chặt chẽ từ trung ương tới địa phương, giữa các nước trong khu vực, liên khu vực và trên toàn cầu.

 Đại sứ Nguyễn Hải Bằng phát biểu tại buổi họp

Chủ tịch ESCAP Khoá 75, Bộ trưởng Ngoại giao Mông cổ Damdin Tsogtbaatar cho rằng tăng trưởng kinh tế không đồng nghĩa với việc xã hội trở nên bình đẳng hơn, đặc biệt trong bối cảnh khu vực Châu Á-Thái Bình Dương hiện đang là nơi có tăng trưởng kinh tế nhanh nhất nhưng khoảng cách giàu nghèo lại ngày càng lớn. Để ứng phó với thách thức này, ông Damdin Tsogtbaatar cho rằng cần phải tập trung vào ba yếu tố: giáo dục, việc làmbền vững và lương phù hợp với mức sống. Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn cho rằng để đảm bảo phát triển bền vững và bao trùm, cần phải tập trung vào khía cạnh giáo dục và dinh dưỡng, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em. Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, Thư ký điều hành ESCAP bà Armida Salsiah Alisjahbana cho rằng các quốc gia thành viên phải có quyết tâm chính trị trong việc chia sẻ trách nhiệm, và để đảm bảo tính bao trùm và bình đẳng, phải đặt con người làm trung tâm khi hoạch định chính sách.

Phát biểu tại Khoá họp, với chủ đề “Trao quyền cho người dân và bảo đảm tính bao trùm và bình đẳng", Trưởng đoàn Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng nhấn mạnh mặc dù hơn 80% người nghèo cùng cực tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đã thoát nghèo nhưng khoảng cách khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm lại ngày càng tăng, khiến nhiều người vẫn bị “bỏ lại phía sau”. Đại sứ cho rằng để trao quyền, bảo đảm tính bao trùm và bình đẳng, các quốc gia cần cải cách chính sách và các dịch vụ công, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, trong đó tính tới yếu tố giới; nâng cao chất lượng và mở rộng hệ thống giáo dục, các khoá đào tạo và các cơ hội việc làm; đảm bảo mọi người dân đều có quyền tiếp cận giáo dục với chi phí hợp lý; tăng cường an sinh và bảo hiểm xã hội cũng như các dịch vụ y tế. Đại sứ cũng cho rằng các quốc gia phát triển cần tăng cường hỗ trợ các quốc gia đang phát triển trong việc triển khai Chương trình nghị sự vì phát triển bền vững 2030, đặc biệt thông qua xây dựng năng lực, chuyển giao kĩ thuật, thúc đẩy thương mại và các nguồn tài chính.

Về phía Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng nhấn mạnhViệt Nam luôn chủ động, tích cực thực hiện Chương trình nghị sự 2030, đặc biệt thông qua việc lồng ghép các Mục tiêu phát triển bền vững vào các Chương trình, Kế hoạch Hành động quốc gia. Đến nay, Việt Nam đã đạt được một số kết quả đáng kể như: giảm tỉ lệ nghèo đa chiều quốc gia từ 9,9% năm 2015 xuống dưới 7% vào năm 2017; tỉ lệ người có bảo hiểm y tế đạt 86,4% vào năm 2017; hơn 99% số hộ gia đình có điện vào năm 2016. Đại sứ cho rằng có được những kết quả trên là do Việt Nam luôn đặt người dân làm trung tâm, thúc đẩy bình đẳng và đảm bảo tính bao trùm trong suốt quá trình hoạch định chính sách từ trung ương tới địa phương.         

Đại sứ khẳng định với tư cách là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Liên hợp quốc, Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình phát triển bền vững trên thế giới nói chung và tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương nói riêng./.

Hồng Anh