Tự sự với mùa xuân...

 Ảnh minh họa

Biết nói gì với ban mai

Tương tư nở đóa đào phai trước thềm

Hồn nhiên mây gió ru êm

Hương tình thao thiết ủ mềm mùa xuân

 

Ai về ươm hạt bâng khuâng

Gieo trời mộng ước trong ngần mắt thơ

Hững hờ vạt nắng non tơ

Vắt ngang áo lụa ngẩn ngơ dáng kiều

 

Biết nói gì với bóng chiều

Cành xuân hé một nụ yêu nhu mì

Trong veo giọt nhớ vành mi

Tơ vương cánh gió vu quy cuộc tình

 

Gấp lại ngày tháng im thinh

“Trúc xinh trúc mọc đầu đình”(*)... đợi ai?

Biết nói gì với giêng hai

Nhành thơ rũ xuống bờ vai xuân thì...

 

(*) Ca dao

 

Trần Thanh Thoa (baodaklak)