Cho những niềm tin

 Ảnh minh họa


Niềm tin phủ lên ánh ngày

Yêu thương muôn sắc nhuộm đầy mắt môi

Ngày xưa yêu dấu mãi trôi

Nhìn em

Ta thấy một trời Xuân tươi.

Từ Dạ Linh (baoquangbinh)