Có nên đổi tên theo họ chồng trên hộ chiếu Việt Nam không?

* Trả lời:

Như thông tin mà bạn cung cấp, bạn là công dân Việt Nam lấy chồng nước ngoài, bạn có nhu cầu thay đổi họ theo họ của chồng. Theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 27 Bộ luật dân sự 2015 về Quyền thay đổi họ, thì: “Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi”. Khoản 1 Điều 26 Luật Hộ tịch 2014 về phạm vi thay đổi hộ tịch: “Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự”. Với hai quy định này, bạn hoàn toàn có quyền thay đổi họ của mình theo họ của chồng.

Để có thể thay đổi họ trên hộ chiếu Việt Nam, bạn cần phải thực hiện thủ tục thay đổi hộ tịch theo quy định tại Điều 26, 27, 28 Luật Hộ tịch năm 2014. Sau khi hoàn thành việc thay đổi họ trên hộ tịch, bạn sẽ thực hiện việc sửa đổi, bổ sung thông tin trên hộ chiếu Việt Nam của mình theo Điểm c Khoản 2 Điều 6 Thông tư 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam. Bạn cần cung cấp thành phần hồ sơ cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú, tạm trú hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an bao gồm:

  • Hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 01 năm; và
  • Giấy tờ pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đó;

Liên quan đến thành phần hồ sơ “Giấy tờ pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đó”, bạn có thể liên lạc trực tiếp với cơ quan tiến hành thủ tục nêu trên để được hướng dẫn các tài liệu cụ thể cần nộp để chứng minh cho trường hợp của bạn.

Tuy nhiên, chúng tôi xin lưu ý một số vấn đề có liên quan đến việc thay đổi họ như sau:

- Khoản 3 Điều 26 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ”. Do vậy, có khả năng Phòng quản lý xuất nhập cảnh yêu cầu bạn sửa đổi họ (của chồng là người nước ngoài) bằng cách phiên âm họ này qua tiếng Việt để phù hợp với quy định này.

- Trong trường hợp bạn và người chồng của mình kết hôn ở nước ngoài, bạn cần thực hiện thủ tục “ghi vào Sổ đăng ký kết hôn” theo quy định tại Điều 38 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Việt Nam công nhận việc kết hôn tại nước ngoài của bạn. Thủ tục này cần được thực hiện trước khi bạn tiến hành thủ tục thay đổi hộ tịch và sửa đổi, bổ sung thông tin hộ chiếu.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Bộ luật Dân sự 2015: “Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ”. Do đó, việc nhập cảnh vào Việt Nam của bạn vẫn được thực hiện như công dân Việt Nam thông thường và sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì nếu bạn thực hiện xong các thủ tục nêu trên.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội