Anh trai tôi muốn hồi hương, làm thế nào?

* Trả lời:

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 35/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú (“Thông tư 35/2014/TT-BCA”), hộ chiếu còn hạn sử dụng có thể sử dụng để thực hiện các thủ tục liên quan đến cư trú.

Hồi hương được hiểu là công dân Việt Nam định cư nước ngoài vẫn giữ quốc tịnh Việt Nam muốn đăng ký thường trú tại Việt Nam. Khi đó, để được đăng ký thường trú, anh của bạn phải không thuộc những đối tượng sau (Điều 4 Thông tư 35/2014/TT-BCA):

- Người đang bị cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú;

- Người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án, được hưởng án treo hoặc đang được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù; người đang bị quản chế;

- Người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành;

- Người đang bị áp dụng hình phạt cấm cư trú thì không giải quyết các thủ tục về đăng ký thường trú, tạm trú tại những địa phương mà Tòa án cấm người đó cư trú.

Để làm thủ tục đăng ký thường trú, anh của bạn cần nộp hồ sơ đăng ký thường trú với những giấy tờ sau (Điều 6 Thông tư 35/2014/TT-BCA):

- Phiếu báo đăng ký thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo mẫu HK2 ban hành  theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp quy định tại Điều 6 Nghị định 31/2014/NĐ-CP. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên; trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố trực thuộc Trung ương phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương;

- Trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cháu ruột chuyển đến ở với nhau; người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng, người khuyết tật mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với người giám hộ thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về mối quan hệ nêu trên;

- Hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác còn giá trị sử dụng có giá trị thay hộ chiếu có dấu kiểm chứng của lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu.

Trong trường hợp anh trai bạn nhập hộ khẩu vào nhà của người thân, cần nộp thêm văn bản có ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chữ ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Nếu anh trai bạn xin đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương, anh của bạn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư 35/2014/TT-BCA.

Hồ sơ đăng ký thường trú sẽ được nộp cho Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp anh bạn nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương; hoặc Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh trong trường hợp anh bạn nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại tỉnh.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội