Tin ảnh: Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan về thăm quê Bác

(Ảnh: Bảo Ngọc)