Tôi muốn làm hộ chiếu Việt Nam cho con tôi, làm thế nào?

* Trả lời:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, để được cấp hộ chiếu Việt Nam thì con bạn cần phải có quốc tịch Việt Nam.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 13/11/2008 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2014/QH13 ngày 24/06/2014 (“Luật Quốc tịch Việt Nam”), “trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con”. Theo như thông tin bạn cung cấp thì con bạn hiện đang có quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan) và không có quốc tịch Việt Nam. Để có thể nhập được quốc tịch Việt Nam, con bạn phải đáp ứng được các điều kiện về nhập quốc tịch tại Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam, trong đó có điều kiện: “a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Bộ luật Dân sự 2015, người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ là người từ đủ 18 tuổi trở lên. Như vậy, con bạn chỉ có thể thực hiện thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam khi từ đủ 18 tuổi trở lên. Và việc xin cấp Hộ chiếu Việt Nam chỉ được thực hiện sau khi con bạn hoàn thành các thủ tục về nhập quốc tịch Việt Nam và Chủ tịch nước chấp thuận cho việc nhập quốc tịch Việt Nam.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội