Tôi muốn quay lại quốc tịch Việt Nam, làm thế nào?

* Trả lời:

1. Trở lại quốc tịch Việt Nam và vẫn giữ quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan):

Theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 23 và Khoản 1 Điều 26 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, sửa đổi năm 2014 (“Luật Quốc tịch Việt Nam”), một người đã thôi quốc tịch Việt Nam có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam nếu “có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam; …”

Bên cạnh đó, điểm a, Khoản 5 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam quy định: “Người được trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người sau đây, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép:

a. Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;…”

Như thông tin bạn cung cấp, chúng tôi hiểu rằng, do bố của bạn là công dân Việt Nam nên bạn có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam và vẫn được giữ quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan), nếu được Chủ tịch nước cho phép.

2. Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam:

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Luật Quốc tịch Việt Nam và khoản 1, khoản 3 Điều 10 Nghị định 78/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 97/2014/NĐ-CP (“Nghị định 78”), để có thể nhập lại quốc tịch, bạn cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;

- Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

- Bản khai lý lịch;

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài hoặc Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam. Phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam (bản sao Giấy khai sinh; bản sao Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam; giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam trước đây);

- Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam: bạn phải nộp bản sao Giấy khai sinh hoặc giấy tờ hợp lệ khác chứng minh quan hệ cha con (điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định 78).

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi bạn cư trú.

Để biết rõ hơn về thủ tục thực hiện, bạn có thể liên hệ với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam ở Đài Bắc để được hướng dẫn chi tiết hơn về việc thực hiện thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam này.

 Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội