Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tiếp đại diện Hội AVSE


Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đức Khương và các thành viên AVSE đã báo cáo với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng về hoạt động của Hội AVSE và nội dung cơ bản của đề án hỗ trợ Quảng Ninh xây dựng Đề án thành lập Khu Hành chính-Kinh tế đặc biệt Vân Đồn. Nội dung đề án đã được các chuyên gia xây dựng chi tiết trên cơ sở tổng hợp kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới và bám sát tình hình thực tế qua chuyến tham quan tìm hiểu tại Vân Đồn từ tháng 3/2017.

Các chuyên gia của AVSE mong muốn được lắng nghe ý kiến góp ý của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, các đơn vị chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đề án được hoàn thiện.

Sau khi nghe các thành viên AVSE trình bày nội dung bản đề án, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng hoan nghênh, đánh cao tâm huyết và nội dung đề án của các chuyên gia Hội AVSE. Bộ trưởng cũng đề nghị các thành viên của Hội cần làm sáng tỏ một số nội dung của đề án như cơ chế vận hành, việc thu hút đầu tư và những điểm nhấn cụ thể trong việc phát triển đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn… Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước. Do đó, Bộ trưởng mong muốn sẽ có nhiều dịp trao đổi, lắng nghe ý kiến của với các thành viên AVSE ở các lĩnh vực khác nhằm thúc đẩy việc thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài tới Việt Nam.

Thay mặt các thành viên AVSE, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đức Khương cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã dành thời gian tiếp, lắng nghe và cho ý kiến đóng góp sát thực với công việc của Hội đang làm. Giáo sư cũng mong muốn và hy vọng AVSE sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan, bộ ngành trong nước để các thành viên của Hội đóng góp nhiều việc làm thiết thực hơn nữa cho quê hương, đất nước.

Dương Tiên