Tôi có thể nhập xe gắn máy cũ về Việt Nam?

* Trả lời:

Theo quy định tại Phụ lục I Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (“Nghị định 187/2013”), Thông tư 143/2015/TT-BTC về quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Bộ Tài chính ban hành (“Thông tư 143/2015”), và Thông tư 20/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam (“Thông tư 20/2014”) thì mô tô, xe gắn máy đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Pháp luật chỉ có quy định riêng cho phép nhập khẩu xe máy đã qua sử dụng theo dạng tài sản di chuyển của công dân Việt Nam, như sau:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 20/2014 thì công dân Việt Nam được phép mang xe máy đã qua sử dụng về Việt Nam theo chế độ tài sản di chuyển khi chiếc xe máy đáp ứng được một số điều kiện sau:

- Xe phải được đăng ký lưu hành ở nước định cư hoặc nước mà công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đến làm việc (khác với nước định cư) trước thời điểm công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hồi hương được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam, thời điểm được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam được xác định trên sổ hộ khẩu thường trú do cơ quan Công an cấp.

- Xe phải thuộc loại được phép đăng ký, lưu hành tại Việt Nam.

- Xe nhập khẩu phải đảm bảo điều kiện: Không quá 03 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm mô tô về đến cảng Việt Nam.

- Xe nhập khẩu vào Việt Nam phải đáp ứng quy định tại Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy.

Do đó, việc bạn mua xe đã qua sử dụng từ nước ngoài và đưa về Việt Nam là không được phép thực hiện, bạn chỉ được phép nhập khẩu chiếc xe này theo diện tài sản di chuyển (nếu bạn ở trong diện này) như đã đề cập ở trên. Thủ tục nhập khẩu và phí lệ phí nhập khẩu xe máy theo diện tài sản di chuyển, xin xem các câu trả lời trước đây của chúng tôi tại chuyên mục Hỏi – Đáp trên Quê Hương online: http://quehuongonline.vn/hoi-dap/xuat-nhap-khau.htm

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nộ
i