Gói bánh nơi đảo xa

 Minh họa: Ngọc Thiện

Đảo xa... gói bánh đón xuân
Dẻo tay lính trẻ - trong ngần nhớ thương...
Nếp vàng, thịt nõn quê hương
Đậu xanh óng ruột, tiêu thơm em trồng

Mặn mòi muối lộc biển Đông
Đất liền mẹ gửi - mênh mông nhịp đời
Đảo xanh vuông lá bàng tươi
Bánh khoe áo mới... bao người ước mong!

Lính ta giữ trọn tấm lòng
Gói hương trời đất - hòa chung một nhà
Trùng khơi mắt đảo vươn xa
Ấm hồn non nước, đậm đà tình xuân.

Trần Phú (Báo Sài Gòn Giải phóng)