Sông Thương – Bến Than

 Ảnh minh họa: Báo Bắc Giang

Đã sông Thương lại bến Than
Cội nguồn xưa chắc trái oan điều gì?
Sông thì nước mãi chảy đi
Bến bao đời vẫn thuyền đi thuyền về ...

Dập dìu phiên chợ ven đê
Buồn tênh mỗi dịp dầm dề mưa Ngâu
Cũng làng Quan họ nương dâu
Nỗi niềm ai thả nông sâu diệu kỳ ...

Kiếp hèn xưa mãi Trương Chi
Mỵ Nương vật vã ốm vì tương tư
Bến tình sóng thực mộng hư
Hèn sang một kiếp... sinh từ nhân gian !

Cơ trời dâu bể đa đoan
Giăng tơ chín khúc, thênh thang cõi lòng
Dòng Thương bên đục bên trong
Bến Than khắc khoải mãi cùng cố nhân ...

Xuân Chiều (Báo Văn nghệ Công an)