Sân quê

Ảnh minh họa 

Sân còn vương dấu chân xưa
Tiếng cười đầy ắp những trưa học về
“Dung dăng dung dẻ” đêm hè
Chơi ô, đánh chắt, chia phe trốn tìm...
Vu vơ ”chú cuội” lén nhìn
Làm đôi mắt ấy... vô tình chung chiêng!
Sân quê giờ bóng trăng nghiêng
Người xưa cách trở tận miền xa xôi
Nhớ thời tấm bánh bẻ đôi
Bắp ngô, múi bưởi... cùng ngồi đếm sao
Ngơ ngơ... tắm lộn cầu ao
Cánh diều tha thẩn vướng vào ngọn đa
Sương đêm níu mảnh trăng tà
Nhịp đôi đập lúa... mắt đà chớm say!
Vẫn đây, bên góc sân này
Tiễn người ra trận, vai gầy rung rung

Mờ xa bóng núi chập chùng
Một vầng trăng khuyết thức cùng sân quê.

Nguyễn Tiến Vang (vanhoadoisong.vn)