Khoảnh mạ sân đình

Có mảnh đất nào
Mùa mưa trắng trời xối nước
Đất hạn, nứt toác lọt bàn chân
Đáy hồ trơ trọi rong rêu
Nắng rang người trên cát bỏng…
Chúng mình lớn lên
Giữa con lũ chồm qua mái ngói
Gà, lợn chen chúc trên tầng
Độc nhất gói mì và chai nước
Dành cho người vật lộn với bão giông!
Suốt chục ngày đêm
Con thuyền nhỏ đưa em
vượt sóng ngầm gió giật
Chuyển hàng cứu trợ tới dân
Quên đói khát cồn cào
Cùng tấm áo mỏng manh đẫm nước
Mạng sống bao người gọi em!...
Chúng mình đợi nhau qua ba mùa lũ
Ba ngấn nước cột đình như một chứng nhân
Đám cưới chiều nay dựng rạp góc sân
Mầm mạ lên xanh trên những khoảnh bùn
Sân đình sạch bong
Trẻ em tung tăng đùa giỡn
Ngàn lần biết ơn dải đất
Điểm cong đòn gánh biển Đông
Nuôi mãi tình người sau trước
Sáng ngời phẩm giá Việt Nam


Nguyễn Hồng Vinh (Báo Sài Gòn Giải phóng)