Vè trái cây

 

Thứ nhất đầu đàn
Là trái đu đủ
Xẻ ra dính mủ
Là trái mít ướt
Cái đầu xương xước
Giống nó trái thơm
Cái đầu chôm bôm
Là trái bắp nấu
Rủ nhau làm xấu
Là cà dái dê
Giống nó gãi mê
Là trái mắt mèo
Khoanh tay lo nghèo
Là trái bần ổi
Qua sông không lội
Là trái mãng cầu
Trong ruột sầu âu
Ấy là trái cách
Trong bụng ọc ạch
Là trái dừa sim
Để lâu thâm kim
Là trái chuối sứ
Tòng tam, tụ tứ
Là trái dưa gan
Ở đất Miên, Man
Là trái bí rợ
Mẹ sai đi chợ
Ấy thiệt trái dâu
Giống ở ao sâu
Là trái bông súng ?
Trái phải nên cúng
Là trái bồ đề
Mẹ kêu không về
Ngồi đâu trái trú
Cái đầu xù xụ
Là trái dà hôi
Gỡ vỏ mà coi
Là trái mướp xác
Người ta chà xát
Vốn thiệt trái chanh
Nhỏ muốn là anh
Là điều lộn hột
Bất tử không lột
Là trái chối tiêu...

 

(ST)