Lá Chín

 Ảnh minh họa

Mây nặng núi thấp sè
Sang mùa cây lá chín
Rớt chút nắng vàng hoe
Gió quẩn cây bịn rịn

Lá đỏ, vàng lá chín
Lá sống hết cuộc đời
Với màu xanh rời rợi
Cho đất lành sinh sôi.

Tôi sống cuộc đời tôi
Nguyện đi ngày gian khó
Nửa phần áo cỏ tươi
Nửa phần chăm hạt chữ

Lá cựa mình cùng gió
Giống tí tẻo lòng tôi
Đường trần duyên kiếp lạ
Chửa khuây tình- người ơi!

Nguyễn Hoa (Báo Văn nghệ Công an)