Giải đáp liên quan vấn đề bảo hiểm xã hội

* Trả lời:

Chào bạn! Dựa trên cơ sở những thông tin liên quan đến vụ việc, chúng tôi tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Trong trường hợp bạn không muốn đóng nối bảo hiểm xã hội với thời gian đóng trước kia thì bạn có thể làm thủ tục hủy bỏ sổ bảo hiểm cũ.

Để thực hiện thủ tục này, bạn đến cơ quan bảo hiểm xã hội làm thủ tục cam kết không thừa nhận quá trình tham gia bảo hiểm của mình do không làm việc tại doanh nghiệp cũ. Theo đó, bạn làm mẫu đơn (Mẫu D01-TS) ban hành kèm theo quyết định 1111/2011/QĐ-BHXH với nội dung hủy thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp cũ. Do đã hủy sổ bảo hiểm xã hội cũ nên bạn sẽ làm được sổ bảo hiểm xã hội mới khi làm việc tại doanh nghiệp mới.

Trường hợp bạn được cấp hai sổ bảo hiểm trở lên mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội không trùng nhau thì theo quy định tại điều 63 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ được giải quyết như sau: “Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất”

Như vậy, dù bạn thực hiện thủ tục hủy sổ bảo hiểm cũ hay trường hợp bạn được cấp hai sổ bảo hiểm trở lên mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội không trùng nhau thì bạn cũng đều không được hưởng quyền lợi đối với lần đóng bảo hiểm xã hội tại công ty cũ (ở Hải Dương) trước đây bạn làm việc.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi của bạn thì bạn có thể đóng nối thời gian đóng bảo hiểm tại doanh nghiệp mới với thời gian đóng bảo hiểm tại doanh nghiệp cũ. Theo đó, khi bạn nghỉ việc tại công ty cũ thì công ty này phải có trách nhiệm chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn. Khi có sổ bảo hiểm xã hội cũ bạn có quyền tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tại công ty mới. Trong trường hợp bạn chưa lấy được sổ bảo hiểm xã hội cũ thì công ty mới vẫn có thể đóng bảo hiểm xã hội cho bạn nếu bạn có số sổ bảo hiểm xã hội cũ. Tuy nhiên, bạn vẫn có trách nhiệm nộp sổ bảo hiểm xã hội cũ cho công ty. Nếu bạn thực hiện việc đóng nối bảo hiểm xã hội như trên thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng các quyền lợi liên quan sau này sẽ được cộng dồn các quá trình đóng này mà không phụ thuộc vào việc bạn đã từng dừng đóng bảo hiểm xã hội.

Trên đây là những ý kiến pháp lý cơ bản của chúng tôi về vụ việc của bạn, hy vọng có thể giúp bạn tìm ra cách thức để giải quyết vấn đề.

Công ty Luật Bảo Chính
Phòng 308, Tòa nhà số 8 Láng Hạ,
phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.
Tổng đài tư vấn luật: +84-473 066 281