Thương về miền Trung

Trách trời sao nỡ đảo điên
Trút cơn thịnh nộ xuống miền khổ đau
Thân gày bốn tỉnh chìm sâu
Lũ cuồng, cuốn sạch biết đâu cửa nhà
Miền Trung nghèo đói trong ta
Lũ về chà xát thịt da nào còn
Thất thần con trẻ vô hồn
Tang thương bão lũ sinh tồn vào đâu?
Ầm ầm dòng lũ đục ngầu
Cuốn theo nhà cửa nỗi đau kinh hoàng
Nương đồng bỗng chốc tan hoang
Trùm lên một dải bản làng vùng sâu
Gây nên bao cảnh cơ cầu
Màn trời chiếu đất, gối đầu gió sương
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương”
Chung tay chia sẻ đau thương quê nghèo
Vơi đi cảnh ngộ gieo neo
Lá lành đùm rách, ân sâu tấm lòng
Ngày mai xanh lại ruộng đồng
Qua cơn lận đận thêm nồng nước non.

Đinh Văn Chiêm (Báo Vĩnh Long)