Giải đáp liên quan vấn đề thuế suất đối với hàng hóa gửi từ nước ngoài

* Trả lời:

Chào bạn! Dựa trên cơ sở những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Do bạn không nói rõ hàng hóa bạn nhận từ nước ngoài là loại hàng hóa cụ thể nào, nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể mức thuế bạn phải nộp như thế nào. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo một số loại thuế liên quan đến việc nhận hàng hóa của bạn như sau:

* Về thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa:

Muốn biết thuế suất một loại hàng hóa cần xác định theo Bản danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam được quy định tại Thông tư 156/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về hàng hóa đó.

Theo đó, muốn xác định một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất và thành phần cấu tạo, quy cách của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Do vậy, để biết về thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa bạn nhận phải tùy theo quy cách của hàng hóa bạn nhận, bạn có thể tham khảo các văn bản pháp luật sau:

- Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính; áp dụng 6 quy tắc phân loại tại mục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC để áp mã số HS chi tiết hàng hóa mà mình nhập khẩu…

Trên cở sở đó, bạn có thể tham khảo thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

* Về thuế giá trị gia tăng:

Thực hiện theo quy định tại:

- Luật Thuế giá trị gia tăng;

- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 08/12/2008 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ);

- Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016;

- Biểu thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 83/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2014.

(Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.)

Căn cứ vào các quy định nêu trên, tùy thuộc vào loại hàng hóa và giá trị hàng hóa của bạn nhận từ nước ngoài để xác định bạn có phải nộp thuế hay không.

Trên đây là những ý kiến pháp lý cơ bản của chúng tôi về vụ việc của bạn, hy vọng có thể giúp bạn tìm ra cách thức để giải quyết vấn đề.

Công ty Luật Bảo Chính 
Phòng 308, Tòa nhà số 8 Láng Hạ, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tổng đài tư vấn luật: +84-473 066 281