Lối ngõ ta về

 Ảnh minh họa

Ta rải mùa lên ngõ nhỏ,
Nhọc nhằn nỗi rạ, vương rơm.
Mùa về thơm mùi cơm mới
Tháng mười căng mẩy đôi mươi.

Vừa tháng chín - đã rươi tháng mười
"Không được ăn đành chịu bão"
Quýt năm nào đỏ ngọn heo may
Nắng leo lên luống cày vỡ
Hong hanh ải trắng cuối bờ
Có đàn trâu rủ nhau tìm về lối cũ...
Nơi cội nguồn ở phía rừng xanh.
Lũ trẻ chơi: chi chi, chành chành
Con sáo ở lồng son học nói.
Tiếng gọi...

Làng: Lên phố
Lối ngõ ta về...
Thương nhớ rạ, rơm vương.

Nguyễn Viết Luyện (Báo Hải Dương)