Đồng dao: Nồi đồng vung méo

 

Nồi đồng vung méo
Cái kéo thợ may
Cái guộng đắp bờ
Cái cờ làng tế
Cái ghế để trèo
Cái khoèo mót củi
Cái chủi tòe loe
Cái khe nước chảy
Cái xảy xảy rơm
Cái nơm chơm cá
Cái ná bắn chim
Cái kim may áo
Cái gáo múc nước
Cái lược chải đầu
Cái câu câu cá
Cái rá vo gạo ...

 (ST)