Dưới chân thành cổ

Gió lay phay chiều mát
Bỗng lòng mình bâng khuâng
Đứng dưới chân thành cổ
Khói hương bay lặng thầm

Ơi linh hồn liệt sĩ
Tôi đã khóc nhiều rồi
Chiều nay tôi lại khóc
Cho lòng mình khôn nguôi

Dòng Thạch Hãn êm trôi
Trong xanh như mắt ngọc
Sóng bồng bềnh thao thức
Nến thắp cùng sao rơi

Quá khứ đã xa xôi
Nhưng hồn thiêng còn mãi
Lòng ta dâng hoa trái
Xin đền đáp ơn đời…

Hữu Hồng (Báo Văn nghệ công an)