Đại biểu Trại hè Việt Nam 2016 thích thú khám phá Vịnh Hạ Long

Thủy Nguyên