Giải đáp về thủ tục xuất cảnh đối với Việt kiều hồi hương

* Trả lời:

Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 94/2015/NĐ-CP (sau đây viết tắt là “Nghị định số 136”) quy định: “Công dân Việt Nam mang giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được xuất cảnh, nhập cảnh về Việt Nam không cần thị thực”.

Theo khoản 1, Điều 4 của Nghị định số 136, những loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh gồm: (1) Hộ chiếu quốc gia (hộ chiếu ngoại giao; hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu phổ thông); (2) Giấy tờ khác (Giấy thông hành biên giới; Giấy thông hành nhập xuất cảnh; Giấy thông hành hồi hương hoặc Giấy thông hành).

Nếu hộ chiếu Việt Nam của bạn còn giá trị thì bạn sẽ được xuất cảnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, khi bạn quay trở lại Mỹ hoặc đi du lịch ở nước khác, bạn phải tuân thủ các điều kiện về nhập cảnh tại các quốc gia đó. Bạn có thể liên hệ với các Đại sứ quán của quốc gia đó tại Việt Nam để tìm hiểu kỹ hơn về điều kiện và thủ tục nhập cảnh để đảm bảo việc di chuyển của bạn thuận lợi.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội