Ký ức tuổi thơ

 

Em còn nhớ hồi em lên ba 
Má đi chợ mua cho em na 
Má dặn em nhớ đừng ăn hột 
Kẻo mai mốt bụng mọc cây chết toi.

Em còn nhớ hồi em lên năm
Có chân gà ba không cho ăn
Nếu mày ăn viết tập không được 
Gà nó bới còn đẹp hơn chữ mày.

Hôm trời nắng tụi em ra sông
Mấy anh bạn bơi bơi như không
Em thường nghe có người nói rằng :
" Chuồn chuồn cắn rốn thì bơi mới được ! "

(ST)