Các nhà văn ngày trước quảng cáo và tiếp thị

Nhà văn mở tiệm kim hoàn Nam Bảo ở phố Hàng Đào. Cây cười một thuở khéo léo áp dụng cái cười để quảng cáo cho cửa tiệm. Cách quảng cáo thật độc đáo, mới mẻ so với đương thời. Nhờ tài khéo ăn khéo nói, nhà văn thuyết phục các đào kép rạp Quảng Lạc quảng cáo cho tiệm vàng. Trong màn Quan công phò nhị tẩu người ta thấy diễn viên không chỉ một lần giơ tay lên trời nói một câu rất... trơ mà cũng rất công hiệu: Ra tiệm Nam Bảo mua vàng đeo tay...! 

Thuở ấy trên các đường phố Hà Thành có những người Cao Ly mang những tấm thảm và da beo ở tay vừa đi vừa kêu một thứ tiếng khó hiểu tựa như “Nàm pố”. Ai cũng muốn biết “Nàm pố” nghĩa là gì. Phạm Duy Tốn - người được xem là một trong tứ kiệt đương thời (Quỳnh, Vĩnh, Tố, Tốn) đã rành rẽ giải thích theo định hướng quảng cáo của ông: “Cả câu là như thế này: Nàm pố tố hảo nghĩa là tiếng Cao Ly họ bảo Nam Bảo tố hảo, tức là vàng nhà Nam Bảo tốt lắm, tiệm vàng Nam Bảo tố hảo!”

(Theo vannghequandoi.com.vn)